برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

سوالات متداول - قراردادها

سوالات متداول - قراردادها

با سلام در قرارداد موصوف مغایرتی با قانون ملاحظه نمی شود. النهایه با توجه به شرط اخیر تاریخ شروع مدت قرارداد از پرداخت مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

با سلام در قرارداد موصوف مغایرتی با قانون ملاحظه نمی شود. النهایه با توجه به شرط اخیر تاریخ شروع مدت قرارداد از پرداخت مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

با سلام در قرارداد موصوف مغایرتی با قانون ملاحظه نمی شود. النهایه با توجه به شرط اخیر تاریخ شروع مدت قرارداد از پرداخت مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

با سلام مطابق ماده 217 قانون مدنی چنانچه جهت معامله در عقد تصریح شود باید مشروع باشد والا معامله باطل است و در خصوص مورد سوال چون جهت معامله غیر مشروع است این معامله باطل است.

با سلام مطابق ماده 217 قانون مدنی چنانچه جهت معامله در عقد تصریح شود باید مشروع باشد والا معامله باطل است و در خصوص مورد سوال چون جهت معامله غیر مشروع است این معامله باطل است.

با سلام؛ اگر در قرارداد شما امکان تخلیه پیش از موعد با استرداد ودیعه پیش بینی نشده باشد یا شرط شده باشد که ودیعه پس از پیدا شدن مستاجر جدید مسترد خواهد شد در اینصورت شما نمی توانید تا پایان مدت قرارداد یا پیدا شدن مستاجر جدید ، موجر را مجبور به استرداد مبلغ ودیعه نمایید.ولی در خصوص بالا بودن قیمت اجاره می توانید به دادگاه مراجعه نمائید.

با سلام ؛در راستای اجرای «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» در برخی موارد و با رعایت شرایط مقرر قانونی امکان رسمی شدن کارگران شاغل در بخش دولتی امکان پذیر می باشد ولی کارفرمایان بخش خصوصی الزامی به رسمی کردن کارگران خود ندارند
در خصوص سوال دوم با توجه به این که شغل شیفتی هم نوعی شغل قراردادی بوده و تابع مقررات قانون کار می باشد لذا سختی کار ارتباطی به شیفتی یا غیر شیفتی بودن شغل ندارد بلکه نوع کار باید مشمول مقررات حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور باشد . برای اطلاع از مصادیق و شرایط حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور می توانید به قانون کار و قانون تامین اجتماعی مراجعه نمائید.