لیزینگ سپهر صادرات

شرکت واسپاری سپهر صادرات ایران، معروف به شرکت لیزینگ سپهر صادرات، یک شرکت خدمات مالی در زمینه لیزینگ به ویژه لیزینگ ساختمانی است که متعلق به بانک صادرات ایران می باشد.