پرنیان مهیار

شرکت پرنیان مهیار، یک شرکت پخش مواد غذایی و بهداشتی وابسته به شرکت تولیدی مهرام است.