گروه مهرگان

گروه اقتصادی مهرگان، یکی از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در زمینه سرمایه گذاری در بورس و پروژه های ساختمانی و حمل و نقل درون شهری از جمله ایستگاه های متروی تهران فعالیت دارد.