خودروسازی اسنا

شرکت خودرو سازی ستاره نیک آریا، که به اختصار، خودروسازی اسنا خوانده می شود یک شرکت خودرو سازی است که در زمینه تولید و مونتاژ خودروهای حمل و نقل عمومی و خدمات پس از فروش آنها فعالیت دارد و عمده اتوبوس های دو تکه خطوط تندرو اتوبوسرانی تهران و کلانشهرهای ایران را با دریافت نمایندگی از خودروسازهای چینی تامین کرده است.

نشانی سایت: http://www.snaco.ir