بنیاد تعاون ناجا

بنیاد تعاون ناجا یک بنگاه بزرگ اقتصادی وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که مالکیت و مدیریت حدود 30 شرکت و بنگاه اقتصادی دیگر از جمله بانک قوامین و شرکت سرمایه گذاری مهرگان را در اختیار دارد.

نشانی سایت: www.btn.ir