موسسین و هیئت مدیره

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
ghasemi

مهدی قاسمی

رییس هیات مدیره

کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس، مشاور، کارشناس و مدیر حقوقی در بعضی دستگاه های دولتی و شرکتهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری

فیس بوک لینکدین وبسایت

raeisikia

صادق رئیسی کیا

مدیر گروه و عضو هیات مدیره

کارشناس حقوق قضایی، مشاور، مدرس و مدیر حقوقی در دستگاه های اجرایی و بنگاه های بزرگ اقتصادی

فیس بوک لینکدین وبسایت

مهدی زینالی

نایب رییس هیات مدیره

کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس، مشاور و کارشناس حقوقی در بعضی شرکت ها، مولف 3 جلد کتاب حقوقی

فیس بوک لینکدین وبسایت