خط مشی کیفیت

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

همراه با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در دهه های اخیر که نیازهای متنوع و گسترده به خدمات تخصصی حقوقی را بدنبال داشته و در راستای تامین این نیازها و با تمرکز بر لزوم پشیگیری و توسعه بهداشت حقوقی و گسترش فرهنگ بهره گیری از خدمات و مشاوره های حقوقی و تسهیل آن و با تاکید بر اصل امانتداری و درستکاری نسبت به مشتریان و رفع حداکثر نیاز آنان به خدمات حقوقی از جمله در زمینه های : مدنی ، کیفری ، بانکی، ثبتی و ملکی ، پیمانکاری ،تنظیم قراردادها ، شهری و شهرداری و... گروه حقوقی برهان با حضور و عضویت جمعی از اساتید ، کارشناسان حقوقی ، وکلای دادگستری و مدیران مجرب کشور با هدف جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه با کیفیت ترین خدمات حقوقی در سال 1388 تاسیس گردید.

در این راستا مدیریت گروه حقوقی برهان تعهد می نماید که الزامات استاندارد ISO9001:2008 را رعایت نموده است و آنها را به منظور بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برآورده نماید.

لذا با اتکال به خداوند متعال و با همکاری کارکنان خود رئوس خط مشی سیستم مدیریت کیفیت خود را به شرح ذیل تعریف نموده و دنبال می نماید:

  1. تلاش در جهت جلب رضایت مشتریان از طریق افزایش کیفیت خدمات
  2. توسعه بازار از طریق افزایش تنوع خدمات تخصصی و توسعه جغرافیایی
  3. ارزیابی مداوم چگونگی ارائه خدمات همکاران و بستر سازی لازم جهت افزایش بهره وری منابع انسانی به منظور ارتقاء ظرفیتهای کاری
  4. به کارگیری روشهای نوین مدیریتی جهت ارتقاء کیفی خدمات و نحوه ارائه آنها

موفقیت در اجرایی سیاست‌های فوق الذکر و نیل به اهداف مورد نظر ، تنها با مشارکت ، همراهی و همکاری تمامی همکاران میسر بوده و مدیریت گروه حقوقی برهان نیز وظیفه خویش می‌داند تا کلیه الزامات ، شرایط مناسب کار و امکانات مورد نیاز برای بهبود مستمر و روزافزون اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را تامین و فراهم نماید.

صادق رئیسی کیا مدیر گروه حقوقی برهان