برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبه کیفری آن نمی شود. بر گرفته از بانک نمونه…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک های تجاری خارج شد و صرفاً از طریق سامانه صیاد بانک مرکزی، قابل دریافت است. برابر ماده 5 قانون جدید صدرچک، بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک(سامانه صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
1- صدور دسته چک از حیطه اختیار انک های تجاری خارج شد و صرفاً از طریق سامانه صیاد بانک مرکزی، قابل دریافت است. برابر ماده 5 قانون جدید صدور چک، بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (سامانه صیاد) نزد…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
موسسه مالی و اعتباری یا موسسات قرض الحسنه، بانک شناخته نمی شوند تا چک صادره از سوی آنها نیز به عنوان چک موضوع قانون تجارت قلمداد شود. حواله صادره از موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه، یک سند طلب و حواله هستند نه چک، بنابراین مزایا و مقررات…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
صدور مستقیم اجراییه قضایی روی چک های دارای کد رهگیری، فقط علیه صادرکننده چک، ممکن است و درباره ظهرنویسی چک، همچون گذشته باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه شود. ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1397 امتیازی است برای دارنده چک که بتواند بدون…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب آبان ماه سال 1397 مبنی بر اعمال اقدامات موضوع ماده مزبور (علاوه بر صاحب حساب) نسبت به وکیل یا نماینده وی که از طرف صاحب حساب چک را صادر نموده است و با لحاظ عبارت…
صفحه1 از104