برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری بطور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز بوسیله شهرداری ها ممنوع و باطل است. جهت برقراری ارتباط با مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «گروه حقوقی برهان» و یا در صورت نیاز به برگزاری…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
صدور سند مالکیت براساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سابقه ثبتی الزاماً مستلزم افزار و یا تفکیک ساختمان ها و اراضی موضوع قانون مزبور نیست. به عبارت دیگر، اگر کسی بخواهد براساس «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سابقه ثبتی» اقدام به…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اقدام به فروش ملک مشاعی از مصادیق فروش مال غیر است. بویژه شرکای مشاع و اشخاصی که بعنوان سرمایه گذار، قراردادهای مشارکت در ساخت با مالکان منعقد می کنند باید در فروش یا پیش فروش واحدهای در حال ساخت، نکات لازم را رعایت کنند تا متهم به فروش مال غیر…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
خیار فسخ در قراردادها امکان اجرای خیار فسخ در عقود لازم و جایز آثار اعمال فسخ بر قرارداد فسخ قرارداد با استفاده از حق فسخ قراردادی فسخ قرارداد با استفاده از حق فسخ قانونی چند نکته کاربردی درباره چگونگی فسخ قراردادها جهت برقراری ارتباط با مشاوران ، کارشناسان و وکلای…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
تغییر کاربری زمین و ساختمان در محدوده شهر، بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، فاقد وجاهت قانونی است. شوراهای اسلامی یا شهرداری ها، حق صدور مجوز تغییرکاربری بدون مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را ندارند. جهت برقراری ارتباط با مشاوران…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
✳️ مازاد احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر کمیسیون تبصره 2 ماده 99 شهرداریها مصوب 1334 و الحاقی سال 1372 ساخت و ساز خارج از محدوده ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابطی است که از سوی سازمان…
صفحه1 از95