برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
1- ابتدا مطالبه مالیات از خود شرکت 2- سپس مطالبه مالیات شرکت از مدیرعامل و اعضای کنونی هیات مدیره 3- نهایتاً در صورت نتیجه بخش نبودن دو مرحله قبلی، مطالبه مالیات از مدیر عامل و اعضای سابق هیات مدیره به شرط آنکه مالیات شرکت در دوره مدیریت آنها قطعی شده…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برای خریداران سکه از بانک مرکزی 1- تا 5 سکه معاف از مالیات. 2- مازاد 5 تا 15 سکه به ازای هر سکه 960 هزار تومان. 3- مازاد 15 تا 25 سکه به ازای هر سکه 1 میلیون و 280 هزار تومان. 4- مازاد 25 تا 155 سکه به ازای…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برای خریداران سکه از بانک مرکزی 1- تا 10 سکه معاف از مالیات 2- مازاد 10 تا 30 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان. 3- مازاد 30 تا 50 سکه به ازای هر سکه 520 هزار تومان. 4- مازاد 50 تا 185 سکه به ازای هر سکه 650…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
(برای خریداران سکه از بانک مرکزی) 1- تا 20 سکه معاف از مالیات 2- مازاد 20 تا 60 سکه به ازای هر سکه 150 هزار تومان 3- مازاد 60 تا 100 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان 4- مازاد 100 تا 200 سکه به ازای هر سکه 250…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. این اظهارنامه مالیاتی (مالیات بر درآمد مشاغل خودرو) در سامانه ای به همین نام ثبت و تحویل سازمان امور مالیاتی می گردد.…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیر منقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست. اشخاص ثالثی که با آگاهی از عدم رعایت مقررات اساسنامه شرکت سهامی اقدام به معامله با آن شرکت می کنند البته نباید تصور کنند معاملات انجام شده با شرکت، لزوماً مشمول…
صفحه1 از110