برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برابر ماده 109 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های زیر از درآمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی کسر می شوند. 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه 2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم 4- حق بیمه های اتکایی واگذاری 5- سهم صندوق تامین…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
برابر ماده 10 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی از قرار ذیل اند: 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها 3- حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
تقسیم اندوخته یا انتقال آن به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده، درآمد تلقی شده و مبنای محاسبه مالیاتتان را افزایش خواهد داد. برابر ماده 108 قانون مالیات های مستقیم، درصورت تقسیم یا انتقال اندوخته ها به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
ماد 59قانون مالیات های مستقیم، ملاک محاسبه مالیات انتقال سرقفلی را تاریخ انتقال حق سرقفلی دانسته است. اگر انتقال حق سرقفلی نسبت به تمچه(پاساژ) در حال ساخت با قرارداد پیش فروش، انجام شده یا در مورد مغازه های موجود با قرارداد عادی صورت گرفته و سند رسمی برای آن تنظیم…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اگر سرقفلی یک ملکی با حکم دادگاه به مالک بازگردانده (استرداد) شود این از مصادیق ماده 119 قانون مالیات های مستقیم یعنی از مصادیق درآمد اتفاقی به شمار نمی رود. سازمان امورمالیاتی نمی تواند ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) که به مالک برگشته است را مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی…
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اخذ محاسبه مالیاتی اشخاص حقوقی منحل شده، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. دریافت مالیات از دارایی های اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگریهمانند مالیات مربوط به نقل و انتقال،…
صفحه1 از108