برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش: چکی به نام شخص معینی صادر و در اختیار وی قرار گرفته است، چنانچه دارنده چک بدون پشت‏نویسی چک را در اختیار شخص دیگری قراردهد آیا آن شخص می‏تواند وجه چک را دریافت نماید؟ ✳️ پاسخ: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به قسمت اخیر ماده…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش: با توجه به مواد 263 تا 267 و 314 قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می‏نماید. آیا دعوی لزوماً باید به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس‏ یک جا صورت‏پذیر است و یا طرح دعوی علیه…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش: حواله هایی را که موسسات مالی و اعتباری به عنوان چک تنظیم کرده و دارنده آن با توجه به شکل ظاهری فرم در صورت عدم پرداخت مبادرت به شکایت کیفری می‏نماید. آیا فرم مذکور می‏تواند همانند چک بی‌محل صادره از بانک‏ها قابل شکایت کیفری باشد؟ ✳️ پاسخ: نظریه…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش: چنانچه صادر کننده چک در محلی که به بانک معرفی کرده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد چگونه باید به رسیدگی دعوت شود؟ ✳️ پاسخ: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده 21 قانون صدور چک مصوب 1355 آخرین نشانی صادر کننده چک و اقامتگاه قانونی…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ آیا در فرض وعده‌دار بودن چک، می توان آن چک را سند تجاری تلقی کرد؟ در صورت اثبات وعده‌دار بودن چک، آن چک به‌عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی‌شود.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ آیا چک های صادره در روز تعطیل یا بعد از ساعات اداری در صورت مراجعه روز بعد به بانک وعده دار به شمار می آیند؟ چک‌های صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانک‌ها با وجود داشتن موجودی، تا تکمیل موجودی اول وقت…