برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
بانک مرکزی با انتشار آمار چک‌های مبادله‌ای آبان‌ماه امسال، اعلام کرد: ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد. به نقل از بانک مرکزی، سهم ارزشی چک‌های برگشتی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش و سهم…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
حتی واریز بخشی از وجه چک توسط صادر کننده چک بی محل به حساب دارنده چک مانع از محکومیت صادر کننده یا در صورت امضاء ظهرنویس یا ضامن در پشت چک در محاکم نخواهد شد.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
اغلب تصور مي‌كنند، چكی كه حقوقی می شود از اعتبار افتاده و بی ارزش است در حالی كه اين‌گونه نيست و در چک های حقوقی فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفری نيست اما می توان تقاضای توقيف اموال و دارايی صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
اگر به دنبال شکایت کیفری روی چک؛ پرونده در دادگاه کیفری؛ مطرح گردید دارنده چک می تواند دادخواست ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل را همراه با مطالبه وجه چک به همان دادگاه تقدیم دارد. در این صورت؛ دادگاه کیفری؛ همزمان با رسیدگی به جنبه کیفری جرم چک…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
مسئولیت امضاکنندگان چک نسبت به چک؛ سه دسته از افراد به شرح زیر؛ مسئولیت پرداخت وجه چک را پیدا می کنند: 1- صادرکننده چک: شخصی است که چک را امضا و صادر نموده است. صادر کننده چک در برابر دارنده چک و در برابر همه ظهرنویسان و در برابر ضامن…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
منع وصول ناروای یک طلب از طریق دو دستگاه مطالبه همزمان وجه چک از طریق اجرای احکام دادگاه و اجرای ثبت؛ فاقد وجاهت قانونی است. به این معنی که اگر پس از قطعی شدن محکومیت صادرکننده چک؛ اجرای احکام دادگاه در حال شناسایی و‌ توقیف اموال وی باشد نمی توان…