برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/12/27 در خصوص ابطال ماده 39 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/12/27 در خصوص ابطال ماده 40 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
 وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره 300799/100/02 مورخ 1396/12/23 "شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرده بود " که وزیرکشور طی نامه شماره 2468 مورخ 1397/01/16 بخشنامه مذکور را به دلایل مندرج در نامه خود غیر…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ✅ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست ❇️ در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی…