برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش چنانچه مشتريان بانکی، بعد از انعقاد قرارداد مشاركت مدنی و فروش اقساطی مسكن اقدام به واگذاری مورد معامله به اشخاص ثالث نمايد ، بانك چه تكليفی در اين خصوص دارد؟ ✳️ پاسخ در قرارداد مشاركت مدنی، حق واگذاری سهم‌الشركه بدون اجازه بانك و هرگونه نقل و انتقال نسبت…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش در معاملات ملکی اگر اضافه مساحت یا نقصان مساحت پیش آید چگونه است؟ ✳️ پاسخ ماده 355 قانون مدنی: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1397/02/18 درخصوص عوارض و بهای خدمات سال 1396عدم تامین پارکینگ تعیین تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
اطلاعیه مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص تغییر گروه شغلی از گروه دوم به سوم.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قراردارد به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته الزام به فک رهن نیز طرح گردد. ❇️ رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم (ف.ی) علیه خواندگان آقایان (م.ح)و(م.ر)و(س.خ) به خواسته الزام…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع در مورخ 1397/03/30 در خصوص ابطال کمیسیون ماده 5 شهرداری تعیین تکلیف نموده است.