برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ پرسش شخص "الف" ‌با دیوار کشی و نصب دروازه و احداث بنا و غرس اشجار اقدام به تصرف اراضی شخص "ب" می نماید که با دادخواست شخص "ب"، حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع اعیانات احداثی صادر میشود که در مرحله اجرا حکم، فقط ساختمان های احداث شده…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ سؤال: شخصی منزلی را اجاره می کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ مخالفت همسایه با نوسازی آپارتمان ساختمان هایی که ده ها سال از عمرشان می گذرد، عمر آنها به سر آمده و فرسوده محسوب می شوند. گاهی اوقات نیز دلایل دیگری موجب فرسودگی زودتر از موعد ساختمان ها می گردند. در برخی موارد فرسودگی ممکن است به حدی باشد که…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ موارد صدور سند مالکیت المثنی سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ اقاله ملکی که در رهن بانک است با حفظ حقوق رهنی صحیح است ❇️ سؤال: نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند. چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ وضعیت دیوار کشی در اطراف زمین‌کشاورزى با کاربری زراعی از نگاه دیوان عدالت اداری ✳️ مالکین اراضی زراعی وکشاورزی به تصور اینکه اقدام به دیوارکشی اطراف زمینشان موجب طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری و یا با نظرکمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و جهاد کشاورزی تخریب میگردد.از…