برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
✳️ درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ❇️ الزام به مطالبه شناسنامه فنی و ملکی قبل از ارزش گذاری ملک
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری قرارداد فی‌مابین طرفین دعوی است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
مشکلات ثبتی و موانع اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد، لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می‌شود.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ اگر شخصی پس از فروش ملکی به غیر آنرا در رهن بانک قرار ‌دهد، مرتکب جرم معامله معارض شده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1977 مورخ 1397/11/02 در خصوص طرح تفصیلی شهری تعیین و تکلیف نموده است.