برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
️ مجازات های درجه شش بر اساس قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می باشد: - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ جرم مالیاتی/ ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ ✳️ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند : 1- تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2- اختفای…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیئت وزیران مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۸ را معادل ۳۶ درصد ارزش معاملاتی ملک تعیین کرد.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 103 قانون ماليات مستقيم باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نماید و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 105 قانون ماليات مستقيم جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 106 قانون ماليات مستقيم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) ایـن قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.