برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
✳️ نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی شرکت‌ها همان نرخ مقرر در ماده ی ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است رأی شماره : 1893 مورخ : 1397/10/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 108 قانون مالیات های مستقیم اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود ، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده ۱۰۹قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از: 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل . 2-حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها . 3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ‌ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند: الف) تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده ۱۱۲ قانون مالیات های مستقیم ‌حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.