وکالت

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

تعارض منافع یا بروز اختلاف بر اثر ابهام در موضوع، شرایط، کیفیت و چگونگی اجرای تعهداتی که اشخاص نسبت به یکدیگر دارند و عدم توافق برای رفع اختلاف از طریق مذاکره یا داوری، آنها را به طرح دعوی در مراجع قضائی و دفاع از دعاوی مطروحه ناگزیر می سازد.
"گروه حقوقی برهان" بیش از وکالت و پیش از وکالت بر پیاده سازی و اجرای موازین بهداشت حقوقی و پیشگیری از بروزابهام و اختلاف نسبت به مشتریان و موکلان خود تاکید دارد.
در عین حال در مواردی که گریزی جز طرح دعوی یا دفاع از دعوی مطروحه نباشد "گروه حقوقی برهان" پس از بررسی همه جانبه موضوع و مطالعه مستندات و مدارک مربوطه و امکان سنجی میزان و راهکارهای موفقیت در طرح و دفاع از دعوی، با بکارگیری وکلای مجرب، نسبت به دفاع از حقوق مشتریان و موکلان خود اقدام می نماید.

در صورتی که خواهان معرفی وکیل برای طرح و دفاع از دعاوی می باشید کاربرگ(فرم) زیر را تکمیل فرمائید:

فرم درخواست وکالت

تکمیل این آیتم اجباری است.
آدرس ایمیل معتبری را وارد نمایید.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
Invalid Input
Invalid Input