مدیریت حقوقی

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

مدیریت حقوقی یکی از خدمات حقوقی است که عموماً شناخت درستی در ایران نسبت به آن وجود ندارد و در نتیجه توجه شایسته ای به ظرفیت ها و ارزش های مدیریت حقوقی در کسب و کارها نشده است.
برخورداری از نظام مدیریت حقوقی در واقع این امکان را برای شما فراهم می کند که تمام فرایندهای کاری و رویه های اجرائی در کسب و کار خود اعم از مدیریت مذاکرات، مدیریت قراردادها، مدیریت اختلافات و تعارضات، مدیریت دعاوی، مدیریت پروانه ها و مجوزهای قانونی، مدیریت علائم تجاری و برند، مدیریت مطالبات و دیون، مدیریت تعهدات و تضامین، مدیریت خرید و فروش، مدیریت استخدام ها و ... را از جنبه های قانونی و مخاطرات حقوقی به صورت دقیق و مستمر شناسائی و بازنگری کرده و تحت کنترل و نظارت داشته باشید و بدین ترتیب با اعمال بهداشت حقوقی، از بروز مخاطرات حقوقی و قانونی در کسب و کارتان، پیشگیری کنید یا میزان آنها را کاهش دهید.

 در صورتی که خواهان دریافت خدمات مدیریت حقوقی می باشید کاربرگ (فرم) زیر را تکمیل فرمائید:

فرم درخواست مدیریت حقوقی

تکمیل این آیتم اجباری است.
آدرس ایمیل معتبری را وارد نمایید.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
Invalid Input
Invalid Input