خدمات کارشناسی

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

در بسیاری از موارد، به ویژه در مسائل و موضوعاتی که قانون، الزام می کند یا در موضوعاتی که به نظر تخصصی اهل فن، نیاز می باشد اشخاص طرف همکاری یا طرف مذاکره و معامله با ما به مستندات و مدارک قابل پذیرش نیاز دارند.
گروه حقوقی برهان با همکاری جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری که همراه با دانش آکادمیک در رشته ها و موضوعات مختلف از تعهد و تجربه عینی و عملی نیز برخوردار هستند در زمینه های ارزیابی ارزش سهام، ارزیابی ارزش ماشین آلات، ارزیابی املاک و ابنیه و اموال غیر منقول، امور ثبت اسناد و املاک، جانمائی املاک و اراضی،کارشناسی خط و امضاء، حسابرسی و... آماده ارائه خدمات کارشناسی تخصصی به مشتریان خود می باشد.

 در صورتی که خواهان خدمات کارشناسی می باشید کاربرگ (فرم) زیر را تکمیل فرمائید:

فرم درخواست خدمات کارشناسی

تکمیل این آیتم اجباری است.
آدرس ایمیل معتبری را وارد نمایید.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
Invalid Input
Invalid Input