تنظیم قرارداد تخصصی

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

مهمترین درگاه درآمد و هزینه هر شخص و گلوگاه اصلی سود و زیان هر کسب و کاری، قراردادها و معاملات آن شخص و آن کسب و کار است. فراوانی روابط قراردادی و شمار رو به افزایش قراردادها از یک سو و پیچیدگی روزافزون قوانین الزام آور نسبت به گذشته، اهمیت توجه به تنظیم قراردادها، توافقنامه ها و صورتجلساتی که بار مالی و حقوقی دارند را گوشزد می نماید.
گروه حقوقی برهان بنا بر راهبرد اصلی خود که رعایت بهداشت حقوقی و توصیه به دقت در انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد و در نتیجه پیشگیری از بروز مخاطرات و دعاوی حقوقی می باشد با توجه به تجربه های ارزشمند مدیران و کارشناسان و وکلای خود که برآمده از سالیان متمادی فعالیت در بنگاههای اقتصادی و تجاری می باشد آمادگی دارد نسبت به تنظیم انواع قراردادهای مورد نیاز مشتریان خود در راستای حقوق و منافع مشتریان و در چهارچوب کلی مورد توافق آنها با طرف مقابل اقدام نماید.

 در صورتی که خواهان تنظیم قرارداد بوسیله متخصصین گروه حقوقی برهان می باشید کاربرگ (فرم) زیر را تکمیل فرمائید:

فرم درخواست تنظیم قرارداد

تکمیل این آیتم اجباری است.
آدرس ایمیل معتبری را وارد نمایید.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
تکمیل این آیتم اجباری است.
Invalid Input
Invalid Input