برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع شماره۴۸۷۱ ۲۸/۲/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) معترض: بانک سینا معترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هـ۵۲۶۱۵ت/۱۳۲۵۷۰شماره 1394/12/10 اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۷۹۰/۶۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هـ۵۰۳۶۸ت/۱۳۷۵۵۸شماره اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری٬ کشور و راه…