برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
یکشنبه, 23 مهر 1396

قانون پیش‌فروش ساختمان

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
شماره۱۰۰/۲۴۶۴/۹۰۰۰ ۲۳/۱/۱۳۹۵با احترام تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
فصل اول - تعاریف ‌ ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد : ‌قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. ‌سرمایه‌گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می شود: کلیات ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار رفته است: دادگاه…
دوشنبه, 22 آبان 1396

قانون نظارت بر رفتار قضات

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
شماره 7/8/1394 364/48856 کلیات ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده 2ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. تبصره ـ به…
صفحه1 از4