برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
به موجب رأی شماره ۳۶۹ مورخ 26/5/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ ۴۱۴ـ ۱۶۰ مورخ 10/9/1382 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد، در تقسیط بدهی های افراد، توسط شهرداری، خلاف قانون، شناخته و باطل شد.
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
شماره۹۲/۸۵۷ ۴/۲/۱۳۹۵یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با موضوع:«بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود.»…
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
شماره هـ/۹۵/۱۱۷ ۴/۲/۱۳۹۵مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربینتاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۳۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زادهموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار: ۱ـ…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
شماره هـ/91/106 1395/1/15«تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ] صنعت، معدن و تجارت [ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
جهت برقراری ارتباط با مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «گروه حقوقی برهان» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق تماس با شماره های…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
شماره ۹۳/۷۲۲ ۳۰/۳/۱۳۹۴ رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۷۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای ان ۱ـ مهدی…
صفحه1 از3