برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخه 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
شماره186789/89 ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سیدمحمد هاشمی‌مقدم حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته ریاست معظم قوه قضائیه احتراماً، همانطور که خاطر عالی مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق که در تاریـخ 10/8/1378 مورد تائید و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
شماره هـ/89/399 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ تاریخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 460ـ476 کلاسه پرونده: 89/399 و 89/692 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان 1ـ اکبر رشیدی کندری 2ـ حسین کلیوند رضایی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: شکات به شرح درخواست‎های تقدیمی اشعار داشته‎اند، در موضوع تبدیل وضعیت خدمتی از…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن…
صفحه1 از4